Fisketurer

Rundt om i det langstrakte land arrangeres det fiskekonkurranser. 

For oss i Napp SFK er det egne klubbturer og konkurranser i regi av Norge Havfiskeforbund som har vært mest aktuelt. Medlemmer i Napp deltar også i småbåtfestivaler. Vi er ikke redde for å teste ulike og unike konkurransevarianter ved interesse.

På festivalene i regi av Norges Havfiskeforbund konkurreres det i forskjellige klasser, junior, dame, senior og herre klasse, hvor herreklassen er den klart største. Det er lagkonkurranse, hvor det er 4 fiskere som danner et lag. Lagoppstillingen er det den enkelte klubb som selv står for, og det er hard kamp om å være med på de beste lagene.

Sjekk Norges havfiskeforbund for å få en oppdatert liste over festivaler.

napp på stanga i ski havfiskeklubb
stolt fisker i ski havfiskeklubb

Vi bruker klubbmøter til å samordne transport og overnatting hvor dette er nødvendig. Det sosiale miljøet er veldig godt, og vi trives meget bra på disse turene.

NAPP SFK arrangerer selv fiskekonkurranser i løpet av året. Dette er Skjærgårdsfestivalen i Drøbak. I tillegg er en småbåtfestival under planlegging. 

Det er satt en nedre aldersgrense på 13 år for å være med på konkurranse (juniorklasse).

NAPP SFK ønsker at vi skal være en sosial og hyggelig klubb. Klubben vil derfor arrangere noen turer gjennom året. Disse turene, har klubben ordnet bosted og reise.

Nedenfor finner du informasjon på turer som klubben arrangerer. Når informasjonen er tilgjengelig, vil du også finne mer detaljert informasjon her om hver tur. På alle turene vil det være påmelding og første mann til mølla, og første mulighet for påmelding er julebordet. På noen av turene må det også betales et depositum ved påmelding.

Turer 2023

wdt_ID Sted Fiske Dato Påmelding Pris Info/status
Skroll til toppen